Hulp op afstand

Voor snelle interventies kunnen wij toegang krijgen tot uw computer nadat u een supportsessie start.
Hiervoor hebt u software nodig die u eenvoudig kan installeren zodat wij uw computer kunnen
overnemen en uw probleem dadelijk kunnen oplossen.
U hoeft enkel een internetverbinding te hebben.